Lịch thi lại học lại môn Kỹ năng Đọc hiểu 2- tuần 44

26/06/2015

Lịch thi học lại HK2- Môn đọc 2

Kế hoạch đào tạo học kỳ 3 năm học 2014- 2015

24/06/2015

Teaching plan by Faculty of Foreign Languages

Lich thi lại +cải thiện(không chuyên)

15/01/2013

Lich thi lại +cải thiện(không chuyên)

Mẫu đăng ký test TOEIC chuẩn đầu ra

15/11/2012

Mẫu đăng ký test TOEIC chuẩn đầu ra

8 lí do hàng đầu khiến bạn chưa giỏi tiếng Anh

15/11/2012

8 lí do hàng đầu khiến bạn chưa giỏi tiếng Anh

Thư viện ảnh HS-SV

15/11/2012

Ảnh các hoạt động của khoa Ngoại ngữ tại 3 cơ sở

Vì sao sinh viên ra trường không nói được tiếng Anh?

15/11/2012

Vì sao sinh viên ra trường không nói được tiếng Anh?