Cơ sở vật chất giảng dạy và nghiên cứu

15/11/2012

Khoa Ngoại ngữ là đơn vị được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, bồi dưỡng và nghiên cứu. Hiện nay khoa có 02 phòng LAB X-Class, 01 phòng lab Hi-Class tại CS1, 02 phòng Lab Muiltimedia tại CS3, 01 phòn LAB Nuri-Net tại CS2, 03 phòng thực hành tiếng tại CS1

Ban lãnh đạo khoa NN

15/11/2012

Cơ cấu tổ chức khoa Ngoại ngữ bao gồm: Bộ môn Lý thuyết tiếng, Bộ môn Thực hành tiếng, Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên và Trung tâm ngoại ngữ & TT London. Trụ sở chính của khoa đặt tại tầng 2 nhà điều hành thuộc Cơ sở 2.

Chức năng nhiệm vụ

15/11/2012

Khoa Ngoại ngữ có các chức năng nhiệm vụ chính:

Lịch sử phát triển

15/11/2012

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Ngoại ngữ