Hợp tác quốc tế và liên kết doanh nghiệp

15/11/2012

Khoa Ngoại ngữ có mối quan hệ hợp tác và phát triển với các đối tác là các tổ chức phi chính phủ, cơ quan đại diện của Chính phủ các nước nói tiếng Anh tại Việt Nam, đặc biệt là Hội Đồng Anh, tổ chức Lattitude, Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, tổ chức REI-Vietnam....