Danh sách các website học tiếng Anh hiệu quả

16/09/2015

Danh sách các website học tiếng Anh hiệu quả

Danh mục học liệu- giáo trình tiếng Anh dành cho khối không chuyên năm thứ nhất

16/09/2015

Danh mục học liệu- giáo trình tiếng Anh dành cho khối không chuyên năm thứ nhất

Giáo trình và tài liệu tham khảo dùng cho sinh viên khối không chuyên ngữ năm thứ nhất

09/10/2013

Đĩa nghe và giáo trình tham khảo dùng cho sinh viên khối không chuyên năm thứ nhất

Sách bổ trợ và giáo trình tham khảo dùng cho sinh viên năm thứ nhất ngành ngôn ngữ Anh

01/10/2013

Sách, tài liệu và giáo trình tham khảo dùng cho sinh viên năm thứ nhất ngành ngôn ngữ Anh

Đĩa nghe giáo trình học và phần nghe năm thứ nhất_ngành ngôn ngữ Anh

30/09/2013

Dùng cho sinh viên năm thứ nhất ngành ngôn ngữ Anh, đây là đĩa CD hoặc file âm thanh của giáo trình và sách tham khảo khác

Giáo trình tiếng Anh

03/03/2013

Giáo trình tiếng Anh hiện hành đang được áp dụng và giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ- trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tiêu chí TOEIC chuẩn đầu ra khối đại học không chuyên

15/01/2013

Tiêu chí TOEIC chuẩn đầu ra khối đại học không chuyên

Đĩa nghe giáo trình tiếng Anh

15/11/2012

Đĩa nghe giáo trình tiếng Anh

Phần mềm học tiếng anh

15/11/2012

Phần mềm học tiếng Anh mang đến cho người học các giải pháp toàn diện, gồm các phần mềm đang được khai thác- ứng dụng tại Việt Nam và trên thế giới.

Tài liệu luyện thi TOEIC và IELTS

15/11/2012

Tài liệu luyện thi TOEIC và IELTS

Videoclips bài giảng tiếng Anh

15/11/2012

Videoclips bài giảng tiếng Anh