Các bộ môn trung tâm


Đăng ngày: Thứ Năm, 15/11/2012 10:40 AM
view Lượt xem: 2353

Khoa Ngoại ngữ gồm có 1 Trung tâm Ngoại ngữ và Truyền Thông London và 3 bộ môn trực thuộc khoa:

A. Trung tâm Ngoại ngữ và Truyền Thông London

1. GĐ Trung tâm: Th.S, GVC. Hoàng Thị Bình

2. Phó GĐ CS I: Th.S Đặng Thị Hương Thảo

3. Phó GĐ CS III: Th.S Nguyễn Đình Sinh

B. Bộ môn trực thuộc Khoa Ngoại ngữ (CS2)

I. Bộ môn Lý thuyết Tiếng

1. P. Trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thị Bích Vân

II. Bộ môn Thực hành Tiếng

P.Trưởng bộ môn: Th.S. Nguyễn Thị Năm

II. Bộ môn Ngoại ngữ Không chuyên

1. P. Trưởng Bộ môn: Th.S Đặng Thị Loan

2. P. Trưởng Bộ môn: Th.S. Nguyễn Năng Tuấn