Kế hoạch đào tạo học kỳ 3 năm học 2014- 2015


Đăng ngày: Thứ Tư, 24/06/2015 11:11 AM
view Lượt xem: 886

Khoa Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch đào tạo hè đến tất cả các khoa đào tạo và sinh viên trong toàn trường biết để phối hợp thực hiện.

 

Kế hoạch đào tạo học kỳ 3 của Khoa Ngoại ngữ. xem và download tại đây