Danh mục học liệu- giáo trình tiếng Anh dành cho khối không chuyên năm thứ nhất


Đăng ngày: Thứ Tư, 16/09/2015 01:59 PM
view Lượt xem: 1037

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA NGOẠI NGỮ- BỘ MÔN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

 

DANH MỤC HỌC LIỆU- GIÁO TRÌNH NĂM THỨ NHẤT

 

TIẾNG ANH 1 (A2+)

Đối tượng: Sinh viên khối không chuyên năm thứ nhất

 

Mô tả chung về chương trình đào tạo:

Các bài giảng thuộc học phần được thực hiện dựa trên giáo trình nổi tiếng của Nhà xuất bản Oxford: New Headway Pre-intermediate fourth edition 2012 ấn bản toàn cầu, với các nội dung phong phú và đa dạng theo định hướng phát triển các kỹ năng giao tiếp (nghe- nói- đọc- viết) hướng tới chuẩn kiến thức và kỹ năng tương đương cấp độ B1- Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Ban đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

Giáo trình bao gồm các bài học (từ bài 1- 5) theo các chủ điểm và tình huống giao tiếp, trong đó có chú trọng đến kiến thức ngữ pháp và từ vựng một cách có hệ thống với các chủ điểm phong phú, nhằm giúp sinh viên/ học viên rèn luyện các kỹ năng giao tiếp (nghe-nói-đọc-viết) một cách bài bản và có hiệu quả. Các kỹ năng và kiến thức có thể làm cở sở để sinh viên/học viên hoàn thiện và phát triển ở các trình độ cao hơn.

 

Mục tiêu tổng quát:

Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.

 

HỆ THỐNG HỌC LIỆU DOWNLOAD

Giáo trình học chính khóa

New Headway Pre-intermediate fourth edition- Student’s book. download

New Headway Pre-intermediate fourth edition- Workbook. download

New Headway Pre-intermediate fourth edition- Class audio CDs. download

New Headway Pre-intermediate fourth edition- Workbook audio CDs. download

Phần mềm New Headway Pre-intermediate fourth edition. Download

 

Học liệu bổ trợ

  1. Pronunciation in use- Elementary. download

  2. Vocabulary in Use- Elementary. download

  3. Listen carefully. download

 

Tài liệu tăng cường phát triển các kỹ năng

  1. Fact and figure- basics

  2. Real Listening and speaking. download

  3. Basic Tactic for Listening. download

  4. Reading explorer. download

  5. Descriptive writing. download

  6. Essential writing. download