Hợp tác quốc tế và liên kết doanh nghiệp


Đăng ngày: Thứ Năm, 15/11/2012 10:56 AM
view Lượt xem: 995

Hợp tác quốc tế:

Hợp tác quốc tể của Khoa ngoại ngữ

- Hợp tác với Lattitude (Vương quốc Anh) trong việc cử trợ giảng tình nguyện, tham gia các hoạt động giảng dạy và phát triển các chương trình ngoại khóa cho sinh viên trong toàn trường kể từ 2003

- Hợp tác với REI-Vietnam trong đào tạo và phát các kỹ năng giảng dạy theo định hướng giao tiếp (CLT) cho giảng viên của khoa từ năm 2010. 

- Hợp tác với FULLBRIGHT (Hoa Kỳ) nhằm nâng cao chất lượng giờ giảng tiếng Anh dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thông qua các trợ giảng.

- Hợp tác với IDP-Australia đưa hệ thống IELTS vào chương trình đào tạo chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

- Hợp tác với IIG Vietnam trong việc tổ chức đánh giá chuẩn TOEIC đầu ra đối với sinh viên chuyên ngành công nghệ.