Địa chỉ liên hệ


Đăng ngày: Thứ Năm, 15/11/2012 10:24 AM
view Lượt xem: 3786

KHOA NGOẠI NGỮ

(Faculty of Foreign Languages)

Vp Khoa tại Cơ sở 1: trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
xã Dân tiến 
Khoái Châu
Hưng Yên

Vp Khoa tại Cơ sở 2: trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Tòa nhà thư viện
Nhân Hòa- Mỹ Hào
Hưng Yên

Vp Khoa tại Cơ sở 3: trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
189 Nguyễn Lương Bằng
Tp. Hải Dương
Hải Dương

Tel: (0323).713.284
Email: ngoaingu@utehy.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ và Truyền thông London
Cơ sở 1- Tại Khoái Châu- Hưng Yên. Tel. 03216.33646
Cơ sở 3- tại tp Hải Dương- Hải Dương. Tel.