Cơ sở vật chất giảng dạy và nghiên cứu

15/11/2012

Khoa Ngoại ngữ là đơn vị được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, bồi dưỡng và nghiên cứu. Hiện nay khoa có 02 phòng LAB X-Class, 01 phòng lab Hi-Class tại CS1, 02 phòng Lab Muiltimedia tại CS3, 01 phòn LAB Nuri-Net tại CS2, 03 phòng thực hành tiếng tại CS1