Hội thảo thực trạng chuẩn đầu ra cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học khu vực miền Bắc

30/11/2015

Hội thảo thực trạng chuẩn đầu ra cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học khu vực miền Bắc

Tổ chức Hội thảo quốc gia đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá đảm bảo chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các cơ sở TCCN các tỉnh/TP miền Bắc

11/11/2015

Tổ chức Hội thảo quốc gia đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá đảm bảo chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các cơ sở TCCN các tỉnh/TP miền Bắc

Chương trình hội thảo quốc gia về đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá

04/11/2015

Hội thảo về “Đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá ngoại ngữ đảm bảo chất lượng đầu ra tiếng Anh của sinh viên các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp các tỉnh/ TP miền Bắc”

GIẤY MỜI THAM GIA HỘI THẢO

04/11/2015

Giấy mời tham gia hội thảo

Danh sách đăng ký tham gia Hội thảo ngày 8/11/2015

04/11/2015

Hội thảo về “Đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá ngoại ngữ đảm bảo chất lượng đầu ra tiếng Anh của sinh viên các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp các tỉnh/ TP miền Bắc”

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

25/08/2015

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

25/08/2015

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Hội thảo về phương pháp dạy-học phát âm và kỹ năng nói tiếng Anh

13/06/2015

Hội thảo về phương pháp dạy-học phát âm và kỹ năng nói

Quyết định công nhận kết quả tốt nghiệp cho 106 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Khoa Ngoại ngữ

07/08/2013

Căn cứ vào nội dung và kết quả của tốt nghiệp làm cơ sở để sinh viên xin giấy chứng nhận tạm thời được

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Danh sách đăng ký tham dự hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá Tiếng Anh đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra của các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố miền Bắc”

Danh sách đại biểu đăng ký tham gia hội thảo