Cơ sở vật chất

Hiện nay khoa Ngoại ngữ có đủ cơ sở vật chất hiện đại và đồng bộ phục vụ đào tạo và test chuẩn đầu ra- đầu vào tại các cơ sở đào tạo của trường
 
Tại Cơ sở 3- tp. Hải Dương:
 
1. Phòng LAB Hi-Class 403A (multimedia language lab): có 36 máy cài các phần mềm bản quyền, kết nối mạng, phục vụ cho giảng dạy các kỹ năng và test chuẩn TOEIC, TOEFL và IELTS Listening
 
2. Phòng LAB Hi-Class 503A (multimedia language lab): có 36 máy cài các phần mềm bản quyền, kết nối mạng, giảng dạy các kỹ năng giao tiếp và chuyên ngành, sử dụng phần mềm Hi-Class 5.0R
 
3. Phòng LAB 303 (Wireless language Lab) có 32 cabin, sử dụng các thiết bị nghe-nói không dây, dạy các kỹ năng nghe nói
 
Phòng LAB CS3
 
Tại Cơ sở 2- Phố Nối campus
 
Phòng 402-TV
 
Phòng LAB Multimedia Nuri-net (Hàn Quốc): gồm 32 cabin máy tính kết nối mạng, sử dụng các phần mềm bản quyền của Hàn quốc và Singapore, được sử dụng để giảng dạy các kỹ năng giao tiếp và test chuẩn TOEIC- TOEFL
 
Phòng LAB Hi-Class (03 phòng tại CS1)
 
01 LAB Hi-Class và 02 phòng LAB sử dụng phần mềm X-Class dùng để giảng dạy, bồi dưỡng giáo viên tiểu học, THCS và giáo viên tiếng Anh TCCN trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Ngoài ra, các phòng máy được sử dụng để test chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 và TOEIC cho học viên cao học, sinh viên của trường