LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử phát triển
 
Được hình thành và phát triển với tên gọi tổ lý thuyết cơ bản từ năm 1992 với số giáo viên ban đầu là 5, giảng dạy các học phần chủ yếu là tiếng Nga
 
Đến năm 2003, Bộ môn Ngoại ngữ được sát nhập với khoa Khoa học Cơ bản, với nhiệm vụ giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh các chuyên ngành kỹ thuật.
 
12 năm 2007, theo quyết định của Hiệu trưởng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Bộ môn Ngoại ngữ được nâng cấp thành Khoa Ngoại ngữ trên cơ sở tách ra từ Khoa Khoa học Cơ bản.
 
Khoa được hình thành và phát triển theo sự lớn mạnh của trường và nhu cầu của xã hội.
 
Số lượng giảng viên ban đầu của đơn vị là 8 đến năm 2023 số giảng viên của khoa là 29, một sự gia tăng đáng kế về số lượng và chất lượng giảng viên. Trong đó, 
 
TS và NCS: 4
 
Còn lại: 25 giảng viên đạt trình độ thạc sỹ.
 
Từ năm học 2011-2012, ngoài nhiệm vụ chính tham gia giảng dạy các lớp cho sinh viên và học viên cao học trong trường. Khoa Ngoại ngữ là đơn vị được Ban Đề án Ngoại ngữ Quốc gia được giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng năng lực tiếng, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho các giáo viên từ các trường Cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp các tỉnh khu vực phía bắc. Đến năm 2017-2018, 2018-2019, Khoa Ngoại ngữ được giao nhệm vụ phát triển chương trình tiếng Anh tăng cường theo nhiệm vụ của đề án, đồng thời khoa cũng đào tạo văn 2 ngành ngôn ngữ Anh tại các cơ đào tạo. 
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆN NAY:
1. Đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh (từ năm 2007)
2. Đào tạo trình độ đại học ngành tiếng Anh Thương mại (2019)
3. Đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh (2020)
4. Đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh (hệ văn bằng hai và liên thông từ năm 2018)
 
Ngoài ra, Khoa tuyển sinh theo kế hoạch của Nhà trường các chương trình đào tạo đại học văn bằng 2, đại học liên thông, đại học vừa làm vừa ngành ngôn ngữ Anh. Các chương trình được sinh thành nhiều đợt và bố trí thời gian học tập linh hoạt với những học viên đã và đang công tác tại các doanh nghiệp- trường học.  
 
Khoa Ngoại ngữ là trung tâm liên kết và phát triển các phương pháp dạy-học ngoại ngữ theo mô hình mới của các tổ chức và các quốc gia nói tiếng Anh. 

 

Khoa Ngoại ngữ hướng tới đào tạo theo địa chỉ và đơn đặt hàng của Doanh nghiệp, đảm bảo 50% sinh viên năm thứ 4 đã có việc làm và 100% sinh viên ngay khi tốt nghiệp đã được các doanh nghiệp- các tổ chức giáo dục tiếp nhận ngay.  
 
Các học phần mà Khoa đang thực giảng dạy nhằm trang bị cho người học những kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ cơ bản đáp các yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Chương trình đào tạo luôn update và đổi mới theo nhu cầu từ phía các doanh nghiệp (chương trình tiếng Anh chuyên ngành logistics, phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo lứa tuổi...)