LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử phát triển
 
Được hình thành và phát triển với tên gọi tổ lý thuyết cơ bản từ năm 1992 với số giáo viên ban đầu là 5, giảng dạy các học phần chủ yếu là tiếng Nga
 
Đến năm 2003, Bộ môn Ngoại ngữ được sát nhập với khoa Khoa học Cơ bản, với nhiệm vụ giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh các chuyên ngành kỹ thuật.
 
12 năm 2007, theo quyết định của Hiệu trưởng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Bộ môn Ngoại ngữ được nâng cấp thành Khoa Ngoại ngữ trên cơ sở tách ra từ Khoa Khoa học Cơ bản.
 
Khoa được hình thành và phát triển theo sự lớn mạnh của trường và nhu cầu của xã hội.
 
Số lượng giảng viên ban đầu của đơn vị là 8 đến năm 2011 số giảng viên của khoa là 38, một sự gia tăng đáng kế về số lượng và chất lượng giảng viên. Trong đó, 
 
Tiến sỹ: 3
 
NCS: 1.
 
Còn lại: 34 giảng viên đạt trình độ thạc sỹ.
 
Từ năm học 2011-2012, ngoài nhiệm vụ chính tham gia giảng dạy các lớp cho sinh viên và học viên cao học trong trường. Khoa Ngoại ngữ là đơn vị được Ban Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng năng lực tiếng, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho các giáo viên từ các trường Cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp các tỉnh khu vực phía bắc.
 
Khoa Ngoại ngữ là trung tâm liên kết và phát triển các phương pháp dạy-học ngoại ngữ theo mô hình mới của các tổ chức và các quốc gia nói tiếng Anh. 
 
Các học phần mà Khoa đang thực giảng dạy nhằm trang bị cho người học những kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ cơ bản đáp các yêu cầu của các nhà tuyển dụng