Thông tin liên hệ

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

KHOA KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

Cơ sở 1:

Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên

 

Cơ sở 2:

Nhân Hoà - Mỹ Hào - Hưng Yên