Thông tin liên hệ

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

KHOA NGOẠI NGỮ (Faculty of Foreign Languages)
 
CƠ SỞ KHOÁI CHÂU 
Tel: (0323).713.284
Email: ngoaingu@utehy.edu.vn
 
CƠ SỞ MỸ HÀO
Tel: (0323).713.284
Email: ngoaingu@utehy.edu.vn
 
CƠ SỞ HẢI DƯƠNG 
Tel: (0323).713.284
Email: ngoaingu@utehy.edu.vn