Chức năng nhiệm vụ của khoa Ngoại Ngữ

Nhiệm vụ chính của Khoa
 
Đào tạo sinh viên ngành ngoại ngữ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học tại Cơ sở Hải Dương và Phố Nối
 
Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh và năng lực tiếng (khung năng lực 6 bận dùng cho Việt Nam) cho giáo viên các trường khối giáo dục phổ thông và giáo viên các trường cao đẳng CN, cao đẳng nghề và TCCN các tỉnh miền bắc thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia  (Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 
Giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh thuộc các chuyên ngành kỹ thuật- thương mại, tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam- V-STEP, tiếng Trung Quốc.
 
Đào tạo và đánh giá năng lực tiếng Anh cho các đơn vị và doanh nghiệp.
 
Đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh luyện thi theo các chuẩn quốc tế chuẩn CEFR,  Cambridge YLE và IELTS liên kết với IIG Vietnam và Hội đồng Anh tại Hà Nội.
 
Khung nang luc 6 bac ỏ Vietnam
 
 
Nguyên cứu triển khai và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ (gồm các công trình nghiên cứu, hệ thống test offline và online)
 
Tổ chức đào tạo và thiết kế các chương trình giảng dạy/ khóa học ngoại ngữ (tiếng Anh- tiếng Trung) theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức có nhu cầu
 
Dịch vụ phiên- biên dịch cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.
 
 
Chuyển giao các phần mềm giảng dạy và học tập ngoại ngữ.